You are currently viewing גיל הורסקי: "עד 2025 כל אריזות החטיפים של מילקה יהיו ממוחזרות"

גיל הורסקי: "עד 2025 כל אריזות החטיפים של מילקה יהיו ממוחזרות"

אריזות הפלסטיק הן מהגורמים המזהמים ביותר בעולם המודרני, יחד עם עשן מפעלים וגזי חממה. מזה מספר שנים, שהתעשיות הקלות והכבדות, כולל מפעלים ובתי חרושת, מנסים לצמצם את זיהום האוויר ושמירה על איכות הסביבה, תוך נקיטת כללים הבאים לשמור ולהגן על הטבע.

אחד מהפתרונות שתעשיות המזון בוחנת בכובד ראש, הוא מעבר לאריזות נייר ממוחזרות, לצורך אריזה של מוצרי מזון. כך למשל, גיל הורסקי מתאגיד השוקולד והחטיפים מונדלייז, ציין כי "היעד שלנו בחברה ברור – עד שנת 2025 אנחנו רוצים לשנות את כל פס האריזה של מוצרי מילקה, תוך שימוש בחומרים מתכלים וממוחזרים, כמו אריזות נייר למשל".Recycle

הורסקי הוסיף, כי "במעבר לאריזה של מוצרים תוך מחשבה ירוקה ושימוש בחומרים ממוחזרים ומתכלים, ניתן לחסוך יותר מ-60 מיליון קילוגרם של חומרי אריזה רעילים לסביבה, כמו פלסטיק, שמתכלה רק לאחר עשרות שנים. אנחנו מתכננים עוד שיטות עבודה שבאות לשמור על הסביבה, ומותג מילקה הוא החלוץ כיום בתחום. אנחנו מחפשים עוד דרכים לצמצום הפגיעה בסביבה, ומחפשים אחרי מיזמי פודטק חדשניים, המציעים פתרונות בתחום האריזה הירוקה".

גיל הורסקי

גיל הורסקי